HUISREGELS

H
U
I
S
R
E
G
E
L
S

De Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de Bovenkerk.

 • Volg altijd de aanwijzingen op van de Organisatie, of van de door de Organisatie aangewezen personen.
 • In situaties waarin deze Huisregels niet voorzien, beslist de Organisatie.
 • Toegang tot het Festival is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 • Eenieder die zich op het Festival bevindt moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 • De minimale leeftijd om het Festival te bezoeken is 18 jaar. Personen onder de leeftijd van de 18 jaar moeten begeleidt worden door een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren.
 • Het is verboden in staat van dronkenschap het Festival te betreden of om op het Festival aanwezig te zijn.
 • De door de Organisatie aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot het Festival, of zich bevindt op het Festivalterrein, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering.
 • De volgende zaken mogen niet meegenomen worden op het Festivalterrein;

– etens- en drinkwaren, flesjes water tot 50cl zijn wel toegestaan

– gevaarlijke voorwerpen, waaronder messen, wapens, glas en blik

– drugs en alcohol

– giftige, brandbare en explosieve materialen, waaronder vuurwerk

– skates, skeelers, rolschaatsen, steps, skateboards, scooters, brommers en fietsen

– professionele foto- , video- en opnameapparatuur (alleen na goedkeuring van de organisatie)

– vlaggen, vlaggenstokken, spandoeken

– voetbalshirts en overige clubuitingen

– onbemande luchtvaartuigen, waaronder drones

 • De Organisatie is gerechtigd om opnamen van bezoekers van het Festival te maken.
 • De Organisatie is gerechtigd om de opnamen van haar Festival en haar bezoekers naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook en voor onbeperkte duur.